Camp Friedlander

October 14, 2017

October 14 – Night Score-O

 

 

Results by Courses

 

Split Times

 

Results by Age Class:

M12 (18)

28 C 280 Pts

1:00

 

Place

Stno

Name

 

Troop

Time

Pts

Penalty

Score

 

 

 

1

38

George Katzman Liner

 

BSA 299

55

220

 

220

 

2

48

Mills Hines Henderson

 

BSA 114

54

210

 

210

 

3

17

Coyle Ward

 

BSA 803

56

210

 

210

 

4

19

Telles Schwab Sulek

 

BSA 803

54

200

 

200

 

5

13

Porter Verma Towne

 

BSA 112

57

200

 

200

 

6

68

Lauckner Schnitter Schni

 

BSA 694

54

180

 

180

 

7

26

Steinke Whitaker Landers

 

BSA 947 962

47

170

 

170

 

8

51

Royse Hameed Stamped

 

BSA 700

50

170

 

170

 

9

40

Kelly Srikar Snyder

 

BSA 299

56

170

 

170

 

10

47

Defoor Blatt

 

BSA 114

59

160

 

160

 

11

9

Pobanz Pobanz Hansen

 

BSA 112

51

140

 

140

 

12

23

Martin Enman St Clair

 

BSA 947 962

1:00

140

-10

130

 

13

54

Skerness Brown

 

BSA 700

36

120

 

120

 

14

18

Franklin Gerwe Sage

 

BSA 803

47

120

 

120

 

15

64

Covarrubias Moyer

 

BSA 850

49

120

 

120

 

16

58

T Crone N OConnor

 

BSA 672

51

120

 

120

 

17

59

B Lucey B Laux

 

BSA 672

50

100

 

100

 

18

28

Whitaker Wargacki Acholt

 

BSA 947 962

58

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M14 (22)

28 C 280 Pts

1:00

 

Pl

Stno

Name

 

Troop

Time

Pts

Pty

Score

 

 

 

1

10

Poellein Leen

 

BSA 112

57

220

 

220

 

2

11

Barrett Boccelli

 

BSA 112

58

220

 

220

 

3

61

D Lucey Laux

 

BSA 672

51

210

 

210

 

4

36

Barisford Hutchason

 

BSA 560

51

210

 

210

 

5

7

Reinhardt Cline Laufersweiler

 

BSA 55

44

200

 

200

 

6

33

Nash Day

 

BSA 888

51

200

 

200

 

7

29

Jouwstra Holbrook Jouwstra

 

BSA 888

47

190

 

190

 

8

37

Casteel Gardner Dyson

 

BSA 161

57

190

 

190

 

9

14

Graf Conley

 

BSA 112

59

190

 

190

 

10

52

M Royse Aerosmith

 

BSA 700

52

180

 

180

 

11

69

Lerst Carpenter

 

BSA 694

54

180

 

180

 

12

31

Weintz Weintz Forscher

 

BSA 888

47

170

 

170

 

13

63

Ogilve Huseman

 

BSA 850

53

170

 

170

 

14

24

Wargacki Wargacki

 

BSA 947 962

45

160

 

160

 

15

32

Gehler Vanhemert

 

BSA 888

48

160

 

160

 

16

39

Rodriguez Eboral

 

BSA 299

54

160

 

160

 

17

42

Turner Hildebrand

 

BSA 161

54

150

 

150

 

18

50

King Klein

 

BSA 700

35

120

 

120

 

19

12

Sunberg Oglesby Nivens

 

BSA 112

52

120

 

120

 

20

20

Hoffman Schwab

 

BSA 803

56

120

 

120

 

21

30

Brailey Rechtiene Rechtiene

 

BSA 888

46

70

 

70

 

22

49

Kleiner Lower Ball

 

BSA 114

 

150

-110

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M15+ (14)

28 C 280 Pts

1:00

 

Pl

Stno

Name

 

Troop

Time

Pts

Pty

Score

 

 

 

1

6

Warpenberg Clemons Soberano

 

BSA 55

53

220

 

220

 

2

60

C Perera C East

 

BSA 672

53

220

 

220

 

3

53

L Royse Stanton

 

BSA 700

57

220

 

220

 

4

35

Patil Ohm

 

BSA 560

51

210

 

210

 

5

25

Dombrowski Ponton

 

BSA 947 962

59

210

 

210

 

6

4

Worpenberg Wolfzorn

 

BSA 55

59

210

 

210

 

7

1

Soberano Moeller

 

BSA 55

59

210

 

210

 

8

46

Bickel Bettinger Rifstan

 

BSA 114

55

200

 

200

 

9

3

Paprocki Steckler

 

BSA 55

53

190

 

190

 

10

8

Beeker Pruit DeAngelis

 

BSA 55

53

190

 

190

 

11

34

Reed Bender

 

BSA 888

51

180

 

180

 

12

5

Eha Clemons

 

BSA 55

53

180

 

180

 

13

41

Caton Henderson Taylor

 

BSA 161

46

140

 

140

 

14

65

Swails Weintz

 

BSA 850

51

60

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M21 (11)

28 C 280 Pts

1:00

 

Pl

Stno

Name

 

Club

Time

Pts

Pty

Score

 

 

 

1

67

Joe and John Ratermann

 

OCIN

57

260

 

260

 

2

2

Eha Wallach Wolfzorn

 

BSA 55

48

220

 

220

 

3

44

Klein Roiddriguez Kenda

 

BSA 299

53

220

 

220

 

4

66

Trach Weintz Covarrubias

 

BSA 850

53

220

 

220

 

5

15

Poellein Dearth

 

BSA 112

56

220

 

220

 

6

43

B Casteel J Henderson

 

BSA 161

57

200

 

200

 

7

70

Lauckner Lerst

 

BSA 694

48

170

 

170

 

8

22

Ward Telles

 

BSA 803

1:09

250

-100

150

 

9

62

Barhorst S Crowe

 

BSA 672

47

130

 

130

 

10

16

Boccelli Leen

 

BSA 112

1:01

140

-20

120

 

11

21

Eagan Coleman

 

BSA 803

44

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F21 (2)

28 C 280 Pts

1:00

 

Pl

Stno

Name

 

Club

Time

Pts

Pty

Score

 

 

 

1

45

Holbrook Nash

 

Crew 888

44

150

 

150

 

2

57

Blunt Bergman

 

GS 48471

47

120

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F14 (2)

28 C 280 Pts

1:00

 

Pl

Stno

Name

 

Club

Time

Pts

Pty

Score

 

 

 

1

55

Borgman Boni Maxwell

 

GS 48471

56

190

 

190

 

2

56

Spellman Blunt

 

GS 48471

55

150

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

results of previous OCIN local event (East Fork State Park, October 7, 2017)

results of next OCIN local event (Rentschler Forest, October 27, 2017)

return to results index

return to OCIN home